Fuzhou wedding photography by Xin Liu, WPJA photographer from Fujian China
1000+ (USD)

Xin Liu

Liux Studio
2
1

2 Awards for Documentary Wedding Photography

1 Awards from the Artistic Guild of Wedding Photojournalists