Member Ranking Iframe

Publish Date: January 17th, 2020
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 399 Longyan 1
4330196 Qi Xiang 367 Nanping 2 Xiamen, Sanming, Fuzhou, Quanzhou, Longyan
4312316 Kai Xiao 300 Sanming 3
4330281 Lin Yang 179 Quanzhou 4 Shanghai, Beijing, Hong Kong
29136 Vinci Wang 156 Fuzhou 5 Jiangxi, Xiamen
4330096 Su Xu 156 Fuzhou 6
4338401 Asaph Xu 122 Quanzhou 7
4331561 Lily Zeng 90 Longyan 8
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 9 Xiamen
4334581 Xiang Liu 44 Nanping 10
4338965 Junjie Wei 22 Xiamen 11