Member Ranking Iframe

Publish Date: October 15th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 22 Longyan 1
4330196 Qi Xiang 67 Nanping 2 Xiamen
4312096 Vincent Mu 100 Shandong 3
4317946 Max Ming 200 Huizhou 4
4332686 Momo Lynn 22 Beijing 5
20131 Leon Wong 22 Hangzhou City 6 Jiangxi
30831 Peng Zhang 67 Beijing 7 Jilin
30876 Xiaoye Sun 44 Beijing 8 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
4319676 Zhongkun Zhang 122 Sanming 9
12131 Eric Liao 22 Guangdong 10 Hunan, Jiangxi
21076 Mango Gu 44 Hangzhou City 11 Jiangxi
4297316 Moana Wu 22 Shanghai 12
4321471 Miller Yao 22 Hangzhou City 13
29136 Vinci Wang 22 Fuzhou 14 Jiangxi, Xiamen
4304881 Wenbo Si 67 Henan 15
4321841 Yudi Shao 22 Hangzhou City 16
4330281 Lin Yang 45 Quanzhou 17 Shanghai, Beijing, Hong Kong
4330246 Cen Lin 67 Fuzhou 18
4322361 Jinqi Tan 22 Guangzhou 19
4312316 Kai Xiao 67 Sanming 20
4322021 Zhiwen Liu 22 Yulin 21 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
4321561 Binbin Wong 45 Xining 22 Xi'an
4326236 Zefan Tang 22 Hunan 23
4313376 Chenjie Tan 45 Zhejiang 24
4318976 An Le 66 Ho Chi Minh 25 Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, Shanghai
4331561 Lily Zeng 45 Longyan 26
6521 Andy Ren 22 Hunan 27
4330096 Su Xu 22 Fuzhou 28
4320786 Yifan Liu 22 Tianjin 29 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 30 Xiamen
4338601 XiangJie Hao 44 Xi'an 31
4321536 Di Liu 22 Hangzhou City 32
4338401 Asaph Xu 22 Quanzhou 33
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 34
4330316 Haoce Sun 22 Wenzhou 35
4334581 Xiang Liu 22 Nanping 36
4312466 Wenxue Zhang 22 Liaoning 37
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 38 Hunan, Jiangxi
4320906 Lei Zhao 111 Shaanxi 39 Qinghai, Yunnan, Gansu, Hong Kong
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 40
4307891 Ding Yu 67 Shaanxi 41
4300511 Vincent MA 22 Beijing 42 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
4320911 Jinn Chang 22 ChongQing 43
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 44 Jilin, Shanxi
Publish Date: March 27th, 2017
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
26061 Siyuan Dong 7 Shanghai 45