Member Ranking Iframe

Publish Date: November 12th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4312251 Joy Qin 22 Longyan 1
4312096 Vincent Mu 45 Shandong 2
4330196 Qi Xiang 22 Nanping 3 Xiamen, Sanming, Fuzhou, Quanzhou, Longyan
4317946 Max Ming 200 Huizhou 4
4332686 Momo Lynn 22 Beijing 5
4319676 Zhongkun Zhang 67 Sanming 6
20131 Leon Wong 22 Hangzhou City 7 Jiangxi
30831 Peng Zhang 67 Beijing 8 Jilin
30876 Xiaoye Sun 44 Beijing 9 Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
12131 Eric Liao 22 Guangdong 10 Hunan, Jiangxi
4321471 Miller Yao 45 Hangzhou City 11
4297316 Moana Wu 22 Shanghai 12
21076 Mango Gu 44 Hangzhou City 13 Jiangxi
29136 Vinci Wang 22 Fuzhou 14 Jiangxi, Xiamen
4312316 Kai Xiao 45 Sanming 15
4304881 Wenbo Si 67 Henan 16
4321561 Binbin Wong 45 Xining 17 Xi'an
4322361 Jinqi Tan 22 Guangzhou 18
4321841 Yudi Shao 22 Hangzhou City 19
4330246 Cen Lin 67 Fuzhou 20
4330281 Lin Yang 45 Quanzhou 21 Shanghai, Beijing, Hong Kong
4322021 Zhiwen Liu 22 Yulin 22 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
4331561 Lily Zeng 45 Longyan 23
4326236 Zefan Tang 22 Hunan 24
4313376 Chenjie Tan 45 Zhejiang 25
4318976 An Le 66 Ho Chi Minh 26 Thailand, Singapore, Hong Kong, Japan, Shanghai
4330096 Su Xu 22 Fuzhou 27
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 28 Xiamen
4338601 XiangJie Hao 44 Xi'an 29
6521 Andy Ren 22 Hunan 30
4321536 Di Liu 22 Hangzhou City 31
4334581 Xiang Liu 22 Nanping 32
4320786 Yifan Liu 22 Tianjin 33 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
4338401 Asaph Xu 22 Quanzhou 34
4334761 Shihao Yang 22 Wenzhou 35
4312466 Wenxue Zhang 22 Liaoning 36
4330316 Haoce Sun 22 Wenzhou 37
Publish Date: February 3rd, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4295941 Edwind Poon 645 Guangdong 38 Hunan, Jiangxi
4320906 Lei Zhao 111 Shaanxi 39 Qinghai, Yunnan, Gansu, Hong Kong
4316571 Micky Zhou 89 Hunan 40
4300511 Vincent MA 22 Beijing 41 ChongQing, Shanghai, Bali, Yogyakarta, Phuket
4320911 Jinn Chang 22 ChongQing 42
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 43 Jilin, Shanxi
Publish Date: March 27th, 2017
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
26061 Siyuan Dong 7 Shanghai 44