Are you planning a short-notice, small wedding or elopement?

WEDDING PHOTOGRAPHY STUDIOS ARE OPEN - Many couples don’t want to wait. They are planning to get married in the very near future, eloping, or rushing a small ceremony with their photographer, some close friends, and family but dispensing with or postponing the reception party. 

View WPJA photo stories from smaller weddings - WedElope | Choose love, not fear!

Member Ranking Iframe

Publish Date: December 6th, 2021
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4339790 Cheng Guo 122 Chengdu 1
4340968 Hao Pan 112 Jinhua 2 Hangzhou City, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chengdu
4330196 Qi Xiang 45 Nanping 3 Xiamen, Sanming, Fuzhou, Quanzhou, Longyan
18951 Kuan Yu 122 Changsha 4
4345302 Color Song 45 Nanning 5
20131 Leon Wong 67 Hangzhou City 6 Jiangxi, Jiangsu, Shangqiu, Xuzhou
4322361 Jinqi Tan 22 Guangzhou 7
21076 Mango Gu 44 Hangzhou City 8 Jiangxi
4334581 Xiang Liu 45 Nanping 9
4344663 Sun Long 45 Xi'an 10
4312096 Vincent Mu 44 Beijing 11
4330316 Haoce Sun 44 Wenzhou 12
4322021 Zhiwen Liu 22 Yulin 13 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou City
Publish Date: January 19th, 2021
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
4324381 Shubin Shen 200 Fuzhou 14
4344328 Gang Chen 144 ChongQing 15
4313376 Chenjie Tan 67 Zhejiang 16
4312466 Vuca Zhang 44 Liaoning 17
Publish Date: January 18th, 2020
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
12131 Eric Liao 211 Guangdong 18 Hunan, Jiangxi
4297316 Moana Wu 179 Shanghai 19 Jiangsu
4332141 Xin Liu 44 Fuzhou 20 Xiamen
Publish Date: February 4th, 2019
Uid Points Primary Listing Location Rank Additional Listings
15726 Jianghui Feng 22 Beijing 21 Jilin, Shanxi, Shanghai, Hong Kong, Guangzhou