Leandro Biasco

Photographer Leandro Biasco 
Location Novara in Piedmont, Italy
Starting Rates €1500+ (EUR) 
Website http://www.leandrobiasco.com 
Follow Me Follow me on Facebook Follow me on Twitter Follow me on LinkedIn Follow me on YouTube