Mango Gu

Photographer Mango Gu 
Location Hangzhou in Zhejiang, China
Starting Rates RM15000+ (RMB) 
Website mangogu.com